Vue 3 - Composition Api İncelemesi

Giriş

Vue küçük ve orta ölçekli uygulamaların hayata geçirilmesi için çok hızlı üretim yapabilmemize olanak sağlayan ve öğrenme eğrisi yüksek bir çatıdır. Fakat projelerimizin omuzlarındaki yük arttıkça Vue 2.0’ın bize sunmuş olduğu Options Api’ı işleri zorlaştırmaya başlar. Hatta zamanımızın büyük bölümünü düzenleyicimizi yukarı aşağı kaydırarak geçirdiğimizi fark ederiz.

Daha fazla oku

VueJs ile Axios Kullanımı

Giriş Logosu

Çok az sayıda framework/library yerleşik bir http API’si bulundurur. Örneğin AngularJs ile birlikte $http, Angular 2+ da ise HttpModule ve HttpClientModule (HttpModule Angular 9 ile tamamen kaldırılacak.), JQuery tarafında ise $.ajax yerleşik olarak bulunuyordu. VueJs 2.0’a kadar ise benzer şekilde vue-resource ile işlemlerimizi yerleşik olarak yapabiliyorduk. Fakat VueJs ekibi bunun VueJs 2.0 ile birlikte ayrılması gerektiğine ve 3. parti kütüphanelerin buna daha iyi hizmet edebileceğine karar verdiler. Bunun için en çok önerilen ise Axios‘tur.

Daha fazla oku