Vue 3 - Composition Api İncelemesi

Giriş

Vue küçük ve orta ölçekli uygulamaların hayata geçirilmesi için çok hızlı üretim yapabilmemize olanak sağlayan ve öğrenme eğrisi yüksek bir çatıdır. Fakat projelerimizin omuzlarındaki yük arttıkça Vue 2.0’ın bize sunmuş olduğu Options Api’ı işleri zorlaştırmaya başlar. Hatta zamanımızın büyük bölümünü düzenleyicimizi yukarı aşağı kaydırarak geçirdiğimizi fark ederiz.

Neden ?

Genel olarak yaşanılan sorunları iki ana başlıkta toplayalım ve detaylandıralım.

Karmaşık bileşen kodları

Basit bir Vue bileşeni yazarken Options Api bize çok pratik gelir. Fakat zaman içerisinde bileşenin kodlarının artması ile kod okumak ve mantığı anlamak kendi yazdığımız bölümlerde bile zor hale gelir. Eğer takım halinde çalışıyorsak bunu anlamak daha da zorlaşır. Bunun nedeni ise Options Api’ı bizi reactive değişkenleri(data), metotları(methods), hesaplanan değerleri(computed) vb. bir yerde yazmaya zorlamasıdır.

Ortak mantıkları ayırma ve yeniden kullanma sorunu

Bileşenler arasında ortak kullanılan mantıkları organize etmenin basit bir yolunun bulunmuyor olması da işleri karmaşık hale getiren bir diğer unsur. Bu konuda çözüm olması açısından mixinler bulunuyor olsa da mixinlerin sayısı arttıkça bileşenlerdeki tanımlamar ile çakışma/karışma durumları da artıyor. Mixinlerin yol açtığı diğer bir sorun ise, her defasında hangi mixinde neyin yer aldığına bakılması ihtiyacıdır. Buda geliştirme süresini etkilemektedir.

Vue 3 tasarlanırken bu sorunlara çözüm olarak ortaya Composition Api çıktı. Öncelikle üzerinde tartışılan ve tam olarak tamamlanmış bir yapı olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Vue 2.x ile kullanabilmek için @vue/composition-api paketi bulunuyor. O zaman adım adım bir uygulama oluşturalım ve neler getiriyor bakalım.

İlk olarak eğer kurulu değil ise vue-cli aracını kurarak başlayalım.

1
npm install –g @vue/cli

Kurulum tamamlandıktan sonra bir Vue uygulaması oluşturalım.

1
vue create vue-composition-app

Şimdi vue-cli uygulama şablonunu oluşturup paketleri yükleyecek.
Sıra geldi Composition Api’ı yüklemeye. Bunu da aşağıdaki komut ile yapıyoruz.

1
npm install @vue/composition-api

Artık kullanmaya hazırız. İlk olarak src altında yer alan main.js dosyamıza gidelim ve eklentimizi Vue’ya bildirelim.

1
2
3
4
5
6
7
// ...

import VueCompositionApi from "@vue/composition-api";

Vue.use(VueCompositionApi);

// ...

Bu işlem ile Composition Api’ı kullanabilmemiz için tasarlanmış setup() adında yeni bir metot bileşenlerde kullanıma hazır hale gelmiş oldu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<template></template>
<script>
export default {
data() {
return {};
},
methods: {}
setup(){
//Composition Api'ı kullanmak için oluşturulan giriş noktası
}
};
</script>

Şimdi sırasıyla örnek uygulamamızı Options Api, Composition Api ve Reuseable Composition Api ile düzenleyelim ve farklılıklarını inceleyelim.

Uygulamanın işlevleri;

 1. Ürün ekleme listeleme
 2. Kullanıcı hareketsizlik süresini takip etme
 3. Uygulamanın belirli bölümlerini gösterip gizleme

Options Api

Bu varsayılan olarak kullandığımız api.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
<template>
<div class="row mt-5">
<div class="col-md-12 text-center">
Hareketsiz kalınan süre
<span class="badge badge-pill badge-warning">{{idleTime}}</span> saniye
</div>
<div class="col-md-12 text-right mb-2">
<button class="btn btn-info mr-1" @click="toggleShow">
Ürün Listesini Göster/Gizle
<span class="badge badge-pill badge-dark">{{productCount}}</span>
</button>
<button class="btn btn-success" @click="addProduct">Ürün Ekle</button>
</div>
<div class="col-md-12" v-if="show">
<table class="table table-striped table-hover">
<thead class="thead-dark">
<tr>
<th>No</th>
<th>Adı</th>
<th>Fiyatı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr v-for="product in products" :key="product.id">
<td>{{product.id}}</td>
<td>{{product.name}}</td>
<td>
<i class="fas fa-lira-sign"></i>
{{product.price}}
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</template>

<script>
export default {
created() {
this.products.push({ id: 1, name: "Ürün 1", price: (10).toFixed(2) });
this.intervalIdleTime = setInterval(() => this.idleTime++, 1000);
this.activityEvents.forEach(eventName => {
document.addEventListener(eventName, this.activity, true);
});
},
destroyed() {
this.activityEvents.forEach(eventName => {
document.removeEventListener(eventName, this.activity, true);
});
clearInterval(this.intervalIdleTime);
},
data() {
return {
activityEvents: [
"mousedown",
"mousemove",
"keydown",
"scroll",
"touchstart"
],
show: true,
products: [],
idleTime: 0,
intervalIdleTime: null
};
},
methods: {
toggleShow() {
this.show = !this.show;
},
addProduct() {
this.products.push({
id: this.products.length + 1,
name: "Ürün " + (this.products.length + 1).toString(),
price: Math.ceil(Math.random() * 100).toFixed(2)
});
},
activity() {
this.idleTime = 0;
}
},
computed: {
productCount() {
return this.products.length;
}
}
};
</script>

Composition Api

Options Api <-> Composition Api

Önemli yeni kavramlar

 1. reactive: Düz bir nesneyi reaktif bir nesneye dönüştürür.

 2. ref: Bir özelliği reaktif hale getirmek için kullanıyoruz.

 3. isRef: Bir özellik reaktif mi diye kontrol etmek için kullanıyoruz.

 4. toRefs: Reaktif bir nesnenin özelliklerini birer reaktif özellik olarak alabilmemizi sağlar. Büyük reaktif nesneleri return ederken kullanışlıdır.

Api hakkında daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Uygulanması

Aynı işlevin dağılmış parçaları birleştirelim ve birer fonksiyon haline getirelim. Örneğin ürün işlemlerinin özelliklerini, metotlarını, yaşam döngüsü metotlarını useProduct() fonksiyonu ile bir araya toplayalım. Bu sayede artık ürün işlemleri ile ilgili bir gözden geçirme yapacağımız zaman nereye bakmamız gerektiiğini kolayca anlayabiliriz. Daha sonra useProduct() metodununun return ettiklerini setup() içerisinden destructuring assignment ile alalım ve bizde setup() içerisinden Vue’nun kullanabilmesi için return edelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
<template>
<div class="row mt-5">
<div class="col-md-12 text-center">
Hareketsiz kalınan süre
<span class="badge badge-pill badge-warning">{{idleTime}}</span> saniye
</div>
<div class="col-md-12 text-right mb-2">
<button class="btn btn-info mr-1" @click="toggleShow">
Ürün Listesini Göster/Gizle
<span class="badge badge-pill badge-dark">{{productCount}}</span>
</button>
<button class="btn btn-success" @click="addProduct">Ürün Ekle</button>
</div>
<div class="col-md-12" v-if="show">
<table class="table table-striped table-hover">
<thead class="thead-dark">
<tr>
<th>No</th>
<th>Adı</th>
<th>Fiyatı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr v-for="product in products" :key="product.id">
<td>{{product.id}}</td>
<td>{{product.name}}</td>
<td>
<i class="fas fa-lira-sign"></i>
{{product.price}}
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</template>

<script>
import { ref, onMounted, onUnmounted, computed } from "@vue/composition-api";
export default {
setup() {
const { show, toggleShow } = useToggleShow();
const { products, productCount, addProduct } = useProduct();
const { idleTime } = useActivityTracker();
return {
show,
toggleShow,
products,
productCount,
addProduct,
idleTime
};
}
};

function useToggleShow(def = true) {
const show = ref(def);
const toggleShow = () => {
show.value = !show.value;
};
return { show, toggleShow };
}

function useProduct() {
const products = ref([]);
const productCount = computed(() => products.value.length);

const addProduct = () => {
products.value.push({
id: products.value.length + 1,
name: "Ürün " + (products.value.length + 1).toString(),
price: Math.ceil(Math.random() * 100).toFixed(2)
});
};
onMounted(() => {
products.value.push({ id: 1, name: "Ürün 1", price: (10).toFixed(2) });
});
return { products, productCount, addProduct };
}

function useActivityTracker() {
let intervalIdleTime = null;
const idleTime = ref(0);
const activityEvents = [
"mousedown",
"mousemove",
"keydown",
"scroll",
"touchstart"
];
function activity() {
idleTime.value = 0;
}
intervalIdleTime = setInterval(() => idleTime.value++, 1000);
onMounted(() => {
activityEvents.forEach(eventName => {
document.addEventListener(eventName, activity, true);
});
});
onUnmounted(() => {
activityEvents.forEach(eventName => {
document.removeEventListener(eventName, activity, true);
});
clearInterval(intervalIdleTime);
});
return {
idleTime
};
}
</script>

Reuseable Composition Api

İşlevleri bir araya topladık ve artık ne için nereye bakmamız gerektiğini biliyoruz. Fakat bu örnek için hareketsizlik süresi izleme ve belirli bölümleri açıp kapatma işlevleri daha sonra uygulamanın diğer bölümlerinde de kullanılabilir gibi duruyor. O halde bu bölümleri farklı bir dosyaya çıkarmamız daha uygun olacaktır. Bu sayede ihtiyacımız olan parçaları diğer bileşenlerimizden de çağırabilir kullanabiliriz.

Burada benim izlediğim ve diğer okuduğum makalelerde de tercih edilen yöntem, bileşen ile sıkı sıkıya bağlı olan bölümlerin bileşen içerisinde bırakılması, tekrar kullanılabileceği öngörülen bölümlerin ayrı dosyaya çıkarılmasıdır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
<template>
<div class="row mt-5">
<div class="col-md-12 text-center">
Hareketsiz kalınan süre
<span class="badge badge-pill badge-warning">{{idleTime}}</span> saniye
</div>
<div class="col-md-12 text-right mb-2">
<button class="btn btn-info mr-1" @click="toggleState">
Ürün Listesini Göster/Gizle
<span class="badge badge-pill badge-dark">{{productCount}}</span>
</button>
<button class="btn btn-success" @click="addProduct">Ürün Ekle</button>
</div>
<div class="col-md-12" v-if="state">
<table class="table table-striped table-hover">
<thead class="thead-dark">
<tr>
<th>No</th>
<th>Adı</th>
<th>Fiyatı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr v-for="product in products" :key="product.id">
<td>{{product.id}}</td>
<td>{{product.name}}</td>
<td>
<i class="fas fa-lira-sign"></i>
{{product.price}}
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</template>

<script>
import { ref, onMounted, computed } from "@vue/composition-api";
import { useActivePassive } from "../composable/active-passive";
import { useActivityTracker } from "../composable/activity-tracker";
export default {
setup() {
const { state, toggleState } = useActivePassive();
const { products, productCount, addProduct } = useProduct();
const { idleTime } = useActivityTracker();
return {
state,
toggleState,
products,
productCount,
addProduct,
idleTime
};
}
};

function useProduct() {
const products = ref([]);
const productCount = computed(() => products.value.length);

const addProduct = () => {
products.value.push({
id: products.value.length + 1,
name: "Ürün " + (products.value.length + 1).toString(),
price: Math.ceil(Math.random() * 100).toFixed(2)
});
};
onMounted(() => {
products.value.push({ id: 1, name: "Ürün 1", price: (10).toFixed(2) });
});
return { products, productCount, addProduct };
}
</script>

active-passive.js

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import { ref } from "@vue/composition-api";

export function useActivePassive(def = true) {
const state = ref(def);
const toggleState = () => {
state.value = !state.value;
};
return { state, toggleState };
}

activity-tracker.js

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
import { ref, onMounted, onUnmounted } from "@vue/composition-api";

export function useActivityTracker() {
let intervalIdleTime = null;
const idleTime = ref(0);
const activityEvents = [
"mousedown",
"mousemove",
"keydown",
"scroll",
"touchstart"
];
function activity() {
idleTime.value = 0;
}
intervalIdleTime = setInterval(() => idleTime.value++, 1000);
onMounted(() => {
activityEvents.forEach(eventName => {
document.addEventListener(eventName, activity, true);
});
});
onUnmounted(() => {
activityEvents.forEach(eventName => {
document.removeEventListener(eventName, activity, true);
});
clearInterval(intervalIdleTime);
});
return {
idleTime
};
}

Bitirirken

Vue 2.x ile Composition Api ile yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Tam olarak hangi şekilde uygulanması daha doğru olur gibi soruların net bir cevabı bulunmuyor. 2020 yılında Vue 3.0’ın yayınlanması ve kullanım oranının artması ile desenler daha belirgin hale gelecektir. Typescript için makale içerisinde kod örneği eklemedim. Fakat aşağıdaki bağlantıda verdiğim github deposunda her iki örneğin çalışır halini bulabilrisiniz. İyi çalışmalar diliyorum.

Örnek Github Adresi: https://github.com/selcukkutuk/vue-composition-api-examples

Kaynaklar

 1. https://www.youtube.com/watch?v=V-xK3sbc7xI
 2. https://css-tricks.com/an-early-look-at-the-vue-3-composition-api-in-the-wild/
 3. https://vue-composition-api-rfc.netlify.com/
 4. https://medium.com/javascript-in-plain-english/how-to-use-composition-api-in-vue-967fc9b8393c

Yorumlar

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×